Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI

Objektif Sekolah

Home
Piagam Pelanggan
Sejarah Sekolah
Maklumat Sekolah
Falsafah Sekolah
Objektif Sekolah
Logo Sekolah
Lagu Sekolah
Pentadbiran
Akademik
Aktiviti
Kalendar Akademik
Pemandangan sekolah
Nukilan
Pautan
Hubungi kami

"sejahtera"

1. Dari aspek kemenjadian insan diharapkan sekolah dapat melahirkan pelajar SEJAHTERA yang mempamerkan ciri-ciri berikut :

S - Sikap Positif

E - Emosi yang Stabil

J - Jasmani yang Sihat dan Cergas

A - Akal yang Waras, Matang dan Tajam

H - Hati yang Suci

T - Takwa kepada Tuhan

E - Empati

R - Rohani yang Mantap

A - Akhlak yang Terpuji2. Meningkatkan kecemerlangan prestasi akademik dari segi kuantiti dan kualiti.

3. Meningkatakan prestasi dalam bidang kokurikulum.

4. Mendidik pelajar sebagai seorang individu, manusia berperibadi yang dinamik dan sihat serta berguna bagi masyarakat dan negara.

5. Menimbulkan semangat patriotik dan taat setia kepada negara.

6. Memupuk sikap dan semangat untuk berbakti kepada masyarakat dan negara.

7. Memupuk semangat sayangkan sekolah dan sikap kekitaan serta mempraktikkan semangat perpaduan antara kaum melalui pelbagai kegiatan.

8. Melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin dan mempunyai nilai-nilai kewarganegaraan yang mantap.

9. Melahirkan pelajar-pelajar yang peka kepada perubahan.

Please call or e-mail us with questions on the various programs.

suhaira