Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI

Maklumat Sekolah

Home
Piagam Pelanggan
Sejarah Sekolah
Maklumat Sekolah
Falsafah Sekolah
Objektif Sekolah
Logo Sekolah
Lagu Sekolah
Pentadbiran
Akademik
Aktiviti
Kalendar Akademik
Pemandangan sekolah
Nukilan
Pautan
Hubungi kami

Bahagian ini akan menerangkan tentang misi, visi, matlamat sekolah

VISI

Melestarikan SAB sebagai sekolah cemerlang menjelang 2010MISI

Membina jaringan kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum

Mempersiapkan pelajar dengan pelbagai bidang strategik dalam menyelusuri era golbalisasi

Menyemarakkan nilai disiplin yang tinggi dalam diri pelajar

Memupuk budaya hidup penyayang di kalanganwarga SAB

Membentuk jalinan silaturrahim yang mampan antara sekolah dan masyarakat setempat.

Merealisasikan SAB sebagai sekolah selamat.MATLAMAT SEKOLAH


- Menyediakan pendidikan berkualiti yang berupaya mengembangkan potensi dan daya intelek

- Memupuk emosi dan rohani yang bertunjangkan keagamaan ke arah melahirkan insan sejahtera

- Mengarah kecemerlangan pelajar dalam pelbagai bidang dari aspek kualitatif dan kuantitatif

- Melahirkan pelajar yang berdisiplin, bermoral, berketrampilan dan bersahsiah tinggi.

- Membina persekitaran sekolah yang bersih, indah, ceria dan sejahtera

- Menjaga Budaya Kerja Cemerlang berteraskan Piagam Pelanggan dan Teras Perkhidmatan

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234

suhaira